นาซาทดสอบเครื่องบินเจ็ทด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพเห็นผล ลดมลพิษได้ถึง 70%

ปัญหาของมลพิษและมลภาวะในอากาศ ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีมากขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็ตระหนักกันดีและรับรู้ได้ถึงผลกระทบที่กำลังตามมาหลายอย่างในรูปแบบของภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม และอื่น ๆ ซึ่งเราเรียกปัญหาทางธรรมชาติเหล่านี้โดยรวมว่า ปัญหาโลกร้อน เป็นปัญหาที่เกิดมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น จากการคิดค้นนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอนั่นเอง

โดยเฉพาะกับสิ่งประดิษฐ์ประเภทเครื่องจักรกลต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมในโรงงาน หรือในแบบที่ใช้ขับเคลื่อน อย่างพวกรถ และเครื่องบิน ที่นับว่าใช้พลังงานที่มากในการขับเคลื่อนแล้ว ยังปล่อยพลังงานไม่ได้หรือที่เรารู้กันดีว่าเป็นมลพิษออกมาเป็นจำนวนมากอีกด้วย จะเห็นได้จากปริมาณของรถที่ใช้กันในแต่ละวัน รวมถึงการใช้เครื่องบินทางพาณิชย์ และเครื่องบินทางการฝึกหรือทดสอบต่าง ๆ นานา เป็นต้น เมื่อผลกระทบนี้มาจากวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ก็ต้องร่วมกันหาทางแก้ไขด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน นำโดยนาซาในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพต่อการขับเคลื่อนของเครื่องบินเจ็ท เพื่อหวังลดมลพิษทางอากาศ

ประสบผลสำเร็จเมื่อเครื่องบินเจ็ท บินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วลดมลพิษได้

                หลังจากที่องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับองค์การจากทางเยอรมนีและแคนาดา ได้วิจัยถึงการนำเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้จากกระบวนการและกรดไขมัน ซึ่งผลิตมาจากพืชน้ำมันคาเมไลนา ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดสอบการบินของเครื่องบินเจ็ท DC-8 โดยแบ่งเป็นใช้เชื้อเพลิงชีวภาพครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ปกติทั่วไป โดยมีเครื่องวิจัยอีก  3 ลำบินตามเพื่อเก็บข้อมูลและวัดปริมาณการปลดปล่อยไอเสียของการเผาไหม้ การทดสอบระดับความสูงของเครื่อง DC-8 อยู่ที่ 40,000 ฟุต ผลการทดสอบและวิจัยออกมาปรากฏว่าเชื้อเพลิงชีวภาพที่ถูกเผาไหม้ใช้เป็นพลังงานการบินครั้งนี้พบว่าเขม่าที่พ่นออกมานั้นก่อให้เกิดการสร้างคอนเทรลน้อยลงจากเดิม ซึ่งคอนเทรลคือตัวการหลักอย่างหนึ่งต่อการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้สามารถลดมลพิษไปได้ถึง 50 – 70% เลยทีเดียว การทดสอบนี้เป็นทางเลือกที่ดีของการนำไปพัฒนาใช้กับเครื่องบินเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต เพราะระดับการบินที่ใช้ทดสอบเองก็เป็นระดับเดียวกัน หากภายภาคหน้าเครื่องบินต่าง ๆ สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าวในการขับเคลื่อนได้ ก็จะสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศและส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้เช่นกัน