อิตาลี ครองแชมป์ประชากรสุขภาพดีที่สุดในโลกในปี 2017

 

หากจะพูดถึงเรื่องของความสุข ใคร ๆ ก็อยากให้ประเทศของตัวเองได้ติดอันดับต้น ๆ เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกกันทั้งนั้น แต่การที่จะมาเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกได้นั้นก็ต้องวัดจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ อาการการกิน การดำรงชีวิต และสิ่งแวดล้อม หากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลดีก็จะทำให้ประชากรที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีไปด้วย

จากการสำรวจล่าสุดจากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก พบว่าประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีความสุดที่สุดในโลกในปี 2017 จาก 163 ประเทศทั่วโลก รองลงมาได้แก่ประเทศไอซ์แลนด์และประเทศสวิซเซอร์แลนด์ โดยการสำรวจดัชนีสุขภาพนี้วัดจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้วยกัน ได้แก่ อายุขัยเฉลี่ย สาเหตุของการเสียชีวิต และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ พบว่าประชากรในประเทศอิตาลีนั้นมีการกินอยู่ที่ดี เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น น้ำมันมะกอก ปลา และผักผลไม้ต่าง ๆ จนทำให้มีอายุยืนยาวมากกว่าประเทศอื่น ๆ รวมถึงผู้สูงอายุในช่วงอายุ 80 – 89 ปี ก็ยังมีการใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่ จึงทำให้ประชากรในอิตาลีกินดี อยู่ดี และมีความสุขมากที่สุดในโลกนั่นเอง

ปัญหาเรื่องสุขภาพรุมเร้า สุขภาพจิตแย่

ในขณะที่ประเทศอื่่น ๆ มีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจจนไต่อันดับดีขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากลับต้องรุมเร้ากับปัญหาโรคอ้วน จนกลายเป็นประเทศที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกจากการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง จนเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกมากมายจนทำให้สุขภาพจิตย่ำแย่ลงไปด้วย ซึ่งในการจัดอันดับประชากรที่มีความสุขที่สุดในโลกครั้งนี้ทำให้สหรัฐ ฯ อยู่ในอันดับที่ 34 จากการสำรวจประชากรที่มีความสุขทั่วโลกนั่นเอง จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน ถ้าใครอยากให้ประเทศของตนเองมีความสุขที่สุดในโลกก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเป็นดับแรก โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะเมื่อมีสุขภาพกายที่ดีก็จะไม่มีโรคภัยมาเยือน และจะทำให้ตนเองมีความสุข เมื่อทุกคนมีความสุขก็จะกลายเป็นประเทศที่มีความสุข ไม่แน่ว่าการจัดอันดับในครั้งต่อไปประเทศของคุณอาจจะได้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกก็ได้